Vedení účetnictví Zpracování daní Vedení mzdové agendy

Vedení účetnictví

 • evidence majetku, odpisové plány, odpisy
 • zásoby (možnost vedení skladové evidence)
 • faktury - tuzemské i zahraniční
 • pokladna - tuzemská i zahraniční měna
 • banka - tuzemská i zahraniční měna
 • cestovní příkazy
 • účetní závěrka
 • roční závěrkové výkazy

Zpracování daní

 • přiznání k dani z přidané hodnoty
 • přiznání k daním z příjmů fyzických osob
 • přiznání k daním z příjmů právnických osob
 • přiznání k silniční dani
 • přiznání ke spotřebním daním
 • přiznání k dani z nemovitostí aj.
 • stanovení záloh pro další zdaňovací období
 • hlídání daňových termínů

Vedení mzdové agendy

 • měsíční výpočet mezd
 • přihlášení a odhlášení pracovníka na příslušných úřadech
 • vedení mzdových listů
 • evidenční listy důchodového pojištění
 • vyúčtování daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti